ROBO-BED är KeyDollars senaste innovation. En smart lösning för automatisk spridning av strömedel i liggbås.

Frekvent ströning utan stress
Medan batteriet till ströroboten laddas, fylls strömaskinens magasin. Varje omgång kan den ta med ca 200 liter fiberströ. Maskinen har därmed tillräcklig kapacitet för 120 liggbås, baserat på 10 liter strö per bås per dag. Det går bra att utöka kapaciteten genom att förse flera robotar med en ströenhet. Vid utvecklingen av maskinen har tillverkaren fokuserat på tre viktiga punkter: mindre stress för korna, daglig spridning av strö och arbetsbesparing.

Kompatibel med befintliga strörobotar
Strömaskinen av rostfritt stål kan monteras på så gott som alla sorters strörobotar för fiberströ. Eftersom roboten följer en programmerad, fast bana, vet strömaskinen exakt var liggbåsen befinner sig. Ströenheten stannar när den är tom, men den automatiska roboten fortsätter sin vanliga rengöringsrutt tillbaka till laddningsstationen. Medan batterierna laddas, fylls strömaskinen med strömedel (till exempel fiberströ, den fasta delen av separerad gödsel).

Inga hinder för ströroboten
Strömaskinen får en signal från ströroboten när det är dags att sprida strö. För övrigt är det en fristående enhet. Strömaskinen har ett eget batteri och en egen laddare. Oberoende av roboten kan den lutas framåt när det är dags för underhåll. Maskinens vikt är mycket låg, vilket gör att strörobotens tyngdpunkt förblir låg. Det förhindrar att maskinen tippar.